Sulama

Su, insanoğlunun yaşamının devamı açısından vazgeçilmez, en önemli kaynaklardan biridir. Küresel ısınmadan dolayı, doğal kaynaklarımızdaki suyun da tükenebilir olması günümüzde önemli sorunlardan biridir.

Türeli Ziraat, bu düşünceyle, çevre bilinci içerisinde, suya büyük önem verir. Bunun için en son sistemleri (otomatik sulama, yağmurlama, damlama vs.) kullanır. Çevreye duyarlılığını artırır.